Люлин 8

Сградата е разположена в упи IIV-680 кв.85 м.”Люлин 8 м.р. -бул.Сливница”, предвижда се сключенo застрояване на калкан, между два урегулирани поземлени имот със съществуващи жилищни сгради. От северозапад-калкан на жилищна сграда с Кк. 15.00м и от югозапад калкан на жилищна сграда с Кк=15.775м. 
Предвидени са общо 16 бр.двустайни апартаменти и 1 бр.мезонет на ниво+14.70м и 3 бр.ателиета. В артаменти А1, А5, А9, А13 е предвидено по един брой помещение-килер/дрешник; а в апартаментът -тип мезонет , освен помещение-килер/дрешник разположен в подпокривната площ на кота+ 17.46м е предвидена подпокривна площ, която може да се използва за килер, посредством сгъваема стълба.

  Броя на парко местата са единични – 5 бр. и  9 бр.чупещи платформи за по   2 бр.автомобили -18 бр.