ТРЕБИЧ

Складова сграда
ЗП- 4151.60 м2
РЗП – 4943.85 м2Сградата е построена в гр. София, местност “ Стопански двор” в с.Требич, кв. 52, УПИ ІV-588,590
Изградена е едноетажна постройка, изпълняваща функциите на складова сграда с необходимите обслужващи помещения. Към нея има частична двуетажна част вписана в общия обем.
Основната функция на сградата е складиране и експедиция на бяла и черна техника.
Осигурен е транспортен достъп около цялата сграда и са предвидени парко места за автомобили на персонала и клиентите
В сградата са изградени различни помещения:
– складове за различните видове продукти
– депо
– офиси
– кафене
– различни по големина рампи
– асансьори, стълбища и коридориИзползвани материали
– в офисите настилки от гранитогрес, в складовите помещения покритие на циментова основа положено с хеликоптер
– стени отвътре – брандмауери от газобетонови блокчета, укрепени със стоманено-бетонови колони и пояси
– стени отвън- алуминиеви сандвич панели
– дограма – PVC стъклопакет
– осветление – луминисцентни лампи

Конструкции:
– главната носеща констукция е пълностенна, едноетажна, триотворна напречна рамка с отвори (17750+19000+17750)
– подпокривното покритие се носи от столици. Покривната носеща конструкция е стоманена
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA